Om medlemskap

Medlemskap i Svenska Spielmeyer-Vogt Föreningen

En del av föreningens finansiering är baserad på antalet medlemmar, och nya medlemmar hälsas därför välkomna.

Välj medlemskategorier
För att registrera sig som medlem behöver vi i SSVF ha en del uppgifter. Välj kategori i menyn till vänster och följ instruktionerna.

Familjemedlem – Familjer med en eller flera barn/ungdomar med Spielmeyer-Vogt sjukdom.

Stödmedlem – Stödmedlem kan vara många t.ex. mor- och farföräldrar övrig släkt och v��������������nner.

Betalning till bg: 272-7808, skriv namn på inbetalningen.
Medlemskap kostar 200 kr/person.
Föreningen är medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser och därmed blir familjemedlemmar även medlemmar där.
För att vi ska kunna hålla vårt medlemsregister uppdaterat så maila era namn samt adress och ev. telefonnummer till ordförande Tina Rundström på: tina.rstrom@gmail.com
Registret är endast tillgänligt för v��r förening.