Länkar

1   Link   Föräldrakraft
2   Link   Synskadades Riksförbund
Programmet för synskadade med ytterligare funktionshinderNära hälften av SRF:s medlemmar har ytterligare funktionshinder. Hörselskador, rörelsehinder och diabetes är vanliga, men även många andra funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar, som i kombination med synskadan orsakar ytterligare och speciella svårigheter.
Programmet syftar till att stärka synskadades med ytterligare funktionshinder ställning i handikapporganisationerna och i samhället. Vi arbetar med att utveckla SRF:s verksamhet, så dessa synskadade skall kunna delta och vara aktiva på likvärdiga villkor med övriga synskadade, och att vi bättre driver deras speciella frågor. Vi vill givetvis också att fler synskadade med ytterligare funktionshinder blir medlemmar.

Spielmeyer-Vogt
Vi ger stöd till föräldragruppen för barn med Spielmeyer-Vogts sjukdom. Gruppen anordnar föräldrakonferens och läger för barnen.

3   Link   www.nsvf.org
Norska Spielmeyer Vogt Föreningen
4   Link   www.dsvf.dk
Danska Spielmeyer Vogt Föreningen
6   Link   Skolverket
Skolverkets hemsida med information om bla. aktuella lagar på skolans område
7   Link   Ofus Rättsinfo
Specialiserade på juridik krinf funktionsnedsättningar. Referat finns av viktiga fall. Informationen är tyvärr avgiftsbelagd.
8   Link   www.rarelink.se
Detta är en nordisk länksamling för ovanliga diagnoser. rarelink är en informationskälla för både personer med funktionshinder och professionella
9   Link   Ekeskolansvänkrets
Riksupptagande elev-, föräldra- och stödorganisation för blinda och gravt synskadade barn och ungdomar med flerfunktionsnersättning
10 �� Link   Nordically
slutet av 2007 lanserades fyra av Nordiska ministerrådets institutioner en ny webbplats,
www.nordically.org, som innehåller nyheter om hälsa, sociala förhållanden, utbildning och sysselsättning i de nordiska länderna.