Anslagstavlan

Utbildning

Fördjupat stöd 2014

 

En utmärkt avhandling i specialpedagogik för JNCL och social integration

Helene Kjus och Nina Stormer Steira, båda lärare på Ullevålsveien skola i Oslo, har skrivit en utmärkt avhandling i specialpedagogik för JNCL och social integration. Finns att läsa (ladda ner som pdf)i Bokhyllan på denna hemsida.

Artikel om Ekeskolan i Föräldrarkraft

Artikel om Ekeskolan i Föräldrakraft2_2013

Information om programinnehåll och kursmaterial på kurser och erfarenhetsutbyten

Information om programinnehåll och kursmaterial på kurser och erfarenhetsutbyten

Spielmeyer-Vogts sjukdom – Nyhetsbrev 389

Läs nyhetsbrevet här: Spielmeyer-Vogts sjukdom nr 389-2011

”Någonstans i botten finns en sorg…”

”Någonstans i botten finns en sorg…” : – En kvalitativ studie med föräldraperspektiv på att få ytterligare diagnoser på sitt barn.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen Författare: Ann Bäckman Barbäck; [2011] När ens barn får en diagnos som är livslång, hamnar de flesta föräldrar i en kris (Fyhr, 2002). I samband med ny utredning aktualiseras och förstärks ofta föräldrarnas kris.

Frågeställningar i denna uppsats handlar om hur man kan uppmärksamma föräldrarnas reaktioner när deras barn redan har en diagnos (synnedsättning) och som i en andra fas utreds för till exempel autistiskt syndrom eller mental retardation.

Uppsatsens empiriska del grundar sig på en intervjustudie med sex föräldrar till barn med synnedsättning och som gjort ytterligare en utredning som lett fram till en ny diagnos. Materialet bearbetades kvalitativt utifrån principerna i Grounded theory (Langemar, 2009). Det utkristalliserades tre huvudkategorier: utredning, bearbetning och ”spindel i nätet”.

Det som framkom i den här studien är att föräldrarnas behov ser olika ut, men att behovet av att få praktiskt, pedagogiskt, psykologiskt och psykoterapeutiskt stöd är mycket stort.

Det förtroendekapital som ofta uppstått mellan föräldrarna och utredningsteamet skulle kunna användas som en behandlande del under utredningsprocessen, för att ge föräldrarna utrymme att utforska vad den nya diagnosen innebär för deras barn, för dem själva och för familjen.

Nytt under protokoll

Under ”protokoll”  och vidare under ”årsmöten”(vilket du bara har åtkomst till som registrerad på hemsidan) finns nu diverse handlingar från 2010-års Föräldrakonferens i Göteborg. Årsmötesprotokoll, sammanfattning från diskussioner och grupparbeten på Föräldrakonferensen.

Dataspel Ljudfarmen

ljudfarmen

Nu finns det ett nytt ljudbaserat spel för de lite yngre spelarna. Spelarna får öva på matematik, ordkunskap, reaktionsförmåga och koordination samt logiskt tänkande samtidigt som de får en rolig stund framför datorn med syskon, kompisar eller föräldrar. Vi vänder oss i första hand till spelare i åldern 5 till 9 år. Spelet är så enkelt som möjligt för att även användare med mycket lite eller ingen datorvana ska kunna spela spelet. Det finns olika nivåer i spelet för att passa de olika åldrarna.

På Ljudfarmen får du träffa Åke Åsna, Fåret Friedrich, Charlie Tjur, Mr Mus och Harry Hund.

Installationen av spelet är enkelt och det är bara att följa anvisningarna.

Spelet finns att ladda ner direkt från SRF:s hemsida på www.srfriks.org

Ågrenska veckan

Vecka 20 var det familjevecka på Ågrenska. Familjerna anlände på måndag förmiddag. Vi fick ett fantastiskt mottagande och blev sedan tilldelade våra rum. Innan lunch fick vi presentera oss för varandra med hjälp av teckningar som familjerna ritade. Sedan tog personalen hand om våra barn, en syskongrupp och en grupp för våra barn med SV och till sist en grupp med oss föräldrar. Tisdag och onsdag var personal inbjudna och det blev ett stort gäng. Många bra diskutioner kom upp. Hela veckan hade ett bra program där vi hann berör många delar. På kvällarna hade vi familjer tid att umgås med varandra och det var nog det bästa av allt. Bastun testade vi också och några modiga badade. När fredagen så kom och det var dags att åka hem var det många som gärna hade stannat kvar. Ågrenska har på sin hemsida ett nyhetsbrev där dom kommer att skriva om vår vecka. Så fort det är klart kommer vi att lägga upp en länk dit. Ha det bra allihopa. Hälsningar Tina Rundström