Nytt under protokoll

Under ”protokoll”  och vidare under ”årsmöten”(vilket du bara har åtkomst till som registrerad på hemsidan) finns nu diverse handlingar från 2010-års Föräldrakonferens i Göteborg. Årsmötesprotokoll, sammanfattning från diskussioner och grupparbeten på Föräldrakonferensen.

No comments yet

Add comment

You must be logged in to post a comment.